FASK MGara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine (0.9KM), Prill 30,2023
FASK MGara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine (0.9KM), Prill 30,2023
Lista e Garusve që kanë aplikuar për garë
Nr Emri
Marka
Ekipi
Klasa
1. 33 Ismail Smani
Yugo
SHAM AK Prizreni D&G
Klasa 2- Deri ne 1600 ccm-E1
Lista e Garusve që kanë aplikuar për garë
Nr Emri Klasa Ekipi Marka
1. 33 Ismail Smani Klasa 2- Deri ne 1600 ccm-E1 SHAM AK Prizreni D&G Yugo